Celulózový průmysl a papír

Celulózový průmysl a papír se dělí na dvě části: celulózku a výrobu papíru. Proces rozvlákňování je proces, při kterém se materiál bohatý na vlákninu, jako je materiál, podrobí přípravě, vaření, praní, bělení a podobně, aby se vytvořila buničina, kterou lze použít pro výrobu papíru. V procesu výroby papíru je kaše odesílaná z oddělení buničiny podrobena procesu míchání, tečení, lisování, sušení, navíjení atd. za účelem výroby hotového papíru. Jednotka regenerace alkálií dále regeneruje alkalickou kapalinu z černého louhu vypouštěného po rozvlákňování pro opětovné použití. Oddělení čištění odpadních vod čistí odpadní vody po výrobě papíru tak, aby splňovaly příslušné národní emisní normy. Různé procesy výše uvedené výroby papíru jsou nezbytné pro ovládání regulačního ventilu.

Zařízení a ventil NEWSWAY pro průmysl celulózy a papíru

Stanice na čištění vody: velký průměr klapka a šoupátko

Vlnitářská dílna: pulp ventil (nožový šoupátkový ventil)

Obchod s papírem: pulp valve (Knife gate valve) a kulový ventil

Workshop na obnovu alkálií: kulový ventil a kulový ventil

Chemické vybavení: regulační regulační ventily a kulové ventily

Čištění odpadních vod: kulový ventil, škrticí klapka, šoupátko

Tepelná elektrárna: uzavírací ventil