Hornictví

Těžba se týká těžby přirozeně se vyskytujících nerostů, jako jsou pevné látky (jako je uhlí a nerosty), kapaliny (jako je ropa) nebo plyny (jako je zemní plyn). K činnostem tohoto typu patří hlubinná nebo nadzemní těžba, provoz dolů a všechny pomocné práce, jako je broušení, obohacování a úprava, které se obvykle provádějí v blízkosti dolu nebo lokality za účelem zpracování surovin.

NEWSWAY VALVE poskytuje řešení pro těžební průmysl, pomůže zlepšit bezpečnost životního prostředí, pracovní podmínky procesních potrubí, základnu zařízení a životnost ventilů a zkrátí prostoje způsobené údržbou.

NEWSWAY VALVE může poskytnout kovoprůmyslu a nerostnému průmyslu kulové ventily s kovovým sedlem pro náročný provoz, které odolávají extrémním zpracovatelským prostředím. Naše autoklávové ventily se plně osvědčily v aplikacích na kalové potrubí po celém světě.

Hlavní trh aplikací:

Těžba a tavení železných dolů

Těžba a zpracování hliníkových dolů

Těžba a zpracování niklových dolů

Těžba a zpracování měděných dolů

Hlavní zahrnuté produkty: