Kryogenika a LNG

LNG (zkapalněný zemní plyn) je zemní plyn, který se ochlazuje na -260° Fahrenheita, dokud se nestane kapalným, a poté se skladuje při v podstatě atmosférickém tlaku. Přeměna zemního plynu na LNG, proces, který snižuje jeho objem asi 600krát. LNG je bezpečná, čistá a účinná energie používaná po celém světě ke snížení emisí oxidu uhličitého

NEWSWAY nabízí celou řadu řešení kryogenních a plynových ventilů pro řetězec LNG včetně zásob plynu proti proudu, zkapalňovacích závodů, skladovacích nádrží LNG, nosičů LNG a zpětného zplynování. Vzhledem k těžkým provozním podmínkám by měly být ventily navrženy s prodlužovacím vřetenem, přišroubovaným víkem, požárně bezpečným, antistatickým a odolným vřetenem.

Kompletní řešení ventilů

LNG vlaky, terminály a přepravci

Zkapalněné helium, vodík, kyslík

Aplikace supravodivosti

Aerospace

Fúzní reaktory Tokamak

Hlavní produkt: